Friday, 28 December 2012

New timetable


Hye evrybody! 
New Semester, new timetable and new subject :)


PRA 3101 - Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Awg Salleh bin Awg Wahap)
PRA 3102 - Asas Pengajian Kokurikulum dan Model Prasekolah (Awg Salleh bin Awg Wahap)
WAJ 3101 - Tamudun Islam dan Yamadun Asia (Musliha Binti Ismail,Ustazah)
WAJ 3102 - English Language Profeciency 1 (Vasudevan Ramasamy)
WAJ 3108 - Pengurusan Kokurikulum (Baharuddin bin Ismail)
EDU 3101 - Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Md. Ahsan bin Tukiman, Hj)
EDU 3012 - Falsafah dan Dasar Perkembangan Pendidikan di Malaysia (Angie anak Garet)